در یک انتخابات پر شور و حرارت و در یک حضور بی سابقه،مردم شریف گناباد و بجستان با آرای بالای خودشان نماینده دهم خود را انتخاب کردند.

جناب مهندس حمید بنایی به عنوان دهمین نماینده گناباد در مجلس شورای اسلامی بر روی صندلی گناباد خواهد نشست و صدای مردمانی خواهد بود  که سالهاست منتظرِ یک تغییر بزرگ هستند.

آرا نامزدهای اول و دوم یعنی مهندس بنایی و دکتر منصوریان بسیار پایا پای پیش می رفت تا این که در دقایق انتهایی مهندس بنایی گوی سبقت را پیش گرفت و با رأی مردم برای چهار سال ساکن بهارستان در تهران شد.

از طرف مردم شریف کلات تبریک خود را خدمت مهندس بنایی اعلام می نماییم.امیدواریم هم چنان که کارنامه ی خوب شان در این سال ها مردم را واداشت تا به ایشان اعتماد کرده و ایشان را راهی مجلس شورای اسلامی نمودند،همین بهانه ی خوبی باشد تا شاهد فعالیت های چشم گیر و تغییرات ژرف در هر دو شهرستان باشیم.


کلات سرزمین بر فراز منبع : کلات سرزمین بر فرازمهندس بنایی،نامزد منتخب گناباد و بجستان
برچسب ها : مهندس ,گناباد ,بنایی ,مردم ,مهندس بنایی ,شورای اسلامی ,مجلس شورای ,مجلس شورای اسلامی