در گیر و دار روزهای آخر اسفند بودیم که خبر رسید نشریه ی سالانه ی سرزمین بر فراز چاپ نخواهد شد. این خبر برای کسانی که شبانه روز تلاش می کردند تا گزارشی همه جانبه از فعالیت های روستا در یک سال گذشته به مردم ابلاغ کنند کم از چالش یک دول آب یخ نبود.در میان بهت و ناباوری خبر از سوی مراکز رسمی خبرپراکنی یعنی دهیاری و شورا تایید شد و این چنین به توجیه داستان پرداختند که صرف چنین هزینه ای برای نشریه کاری بی مورد و بدون بازده است و بنابراین خیلی زود باید از انتشار نسخ جدید آن جلوگیری کرد.

دهیاری تمام این ادعاها را گردن شورای سیاست گذار می اندازد و احتمالا پای حرف های شورا هم که بنشینی


کلات سرزمین بر فراز منبع : کلات سرزمین بر فرازتوقیف نشریه کلات سرزمین بر فراز من
برچسب ها : فراز ,سرزمین ,نشریه